Adatkezelési tájékoztató

A www.kornyezettudatosvagyok.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője Z9 Konzultációs és Reklám Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78., Adószám: 12416536-2-41, kontaktszemély: Dankovics Barbara, levelezési cím: 1036 Budapest, Lajos uca 78., e-mail cím: d.barbara@z9group.hu, telefonszám: +36 70 977 9049)

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) „nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés” megnevezésű adatkezelés céljából személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó önkéntesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

Az Adatkezelési tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó az aktuális verziót a Weboldalon eléri. Az Adatkezelési tájékoztató 2018. június 8. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezeléséért az Üzemeltető felelős.

ADATKÉRÉS
A Weboldal tartalmának megtekintéséhez a Felhasználónak személyes adatait nem kell megadnia.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE
  A „Szelektív totó” c. nyereményjátkban való részvételhez és a játékot követő kapcsolatfelvételhez az alábbi személyes adatokra van az Üzemeltetőnek szüksége:
 1. a lakosoknak szóló nyereményjáték esetében: név, e-mail cím, cím;
 2. a közös képviselők számára szóló nyereményjáték esetében: teljes név/cégnév, e-mail cím, a társasház neve és címe.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  A felhasználó által megadott egyéb adatokat az Üzemeltető kizárólag a „nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés” céljából használja és kezeli.

 

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben veheti fel a Felhasználóval. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatokat a nyereményjáték lezárását követő 2 hónapig kezeljük.

 

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
  A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető és munkatársai férhetnek hozzá.

Munkatársnak minősül az az időlegesen vagy állandóan megbízott természetes vagy jogi személy, aki eljárva részt vesz a Weboldal üzemeltetésében és működtetésében.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek sem az Üzemeltető, sem munkatársai nem adnak át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

SÜTIK KEZELÉSE

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.
A sütik a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.
Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE
  A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve alkalmanként – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

  A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
  Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált Felhasználók és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben veheti fel a Felhasználóval. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat . Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

 

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
  A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető és munkatársai férhetnek hozzá.

Munkatársnak minősül az az időlegesen vagy állandóan megbízott természetes vagy jogi személy, aki megbízás alapján eljárva részt vesz a Weboldal üzemeltetésében és .

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek sem az Üzemeltető sem munkatársai nem adnak át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető e-mail címén kérhető.

Ugyanezen az elérhetőségen kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Üzemeltetőjénél kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. Ezekről az Ön által használt böngésző saját Súgójában kaphat további tájékoztatást, és segítségével módosíthat korábbi cookie-beállításain, esetleg törölheti a böngészésre használt eszközén a korábban az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kat.

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Üzemeltető a személyes adatokat a szerverein tárolja. Ezek helye:
Versanus Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Unió General Data Protection Regulation (az Európai Parlament és Tanács 2016/679  Általános Adatvédelmi Rendelete) .

Az Adatkezelési tájékoztató kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

NAIH elérhetőségek:
Postacím: 1530, Budapest, Pf. 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.