JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Az FKF Nonprofit Zrt. szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampányához kapcsolódó nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

A nyereményjáték szervezője

Az FKF szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampányához kapcsolódó nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője az FKF Nonprofit Zrt. (székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.); cégjegyzékszám: 01-10-043157; adószám: 12166602-2-44; a továbbiakban: “Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Z9 Konzultációs és Reklám Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78. cégjegyzékszám: 01-09-933411, adószám: 12416536-2-41), a továbbiakban: “Lebonyolító”) végzi.

 

A Játékban résztvevő személyek

A lakosoknak szóló Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, állandó budapesti lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt az edukációs kérdőív kitöltésével regisztrál a www.kornyezettudatosvagyok.hu domain alatti oldalon (a továbbiakban: “Honlap”).

A közös képviselőknek szóló Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, budapesti címmel rendelkező panelház, vagy társasház közös képviselője, aki 2018. június 22. és 2018. július 31. között regisztrál a Honlapon.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A Játék időtartama

  • 2018. június 8. – 2018. október 5. között tart a lakosok számára.
  • 2018. június 22. – 2018. október 5. között tart a közös képviselők számára.
     

A Játék menete

A lakosoknak szóló nyereményjátékban való részvétel feltételei a következők:

A www.kornyezettudatosvagyok.hu oldalon szereplő kvíz kérdések helyes megválaszolása és a regisztrációs adatok megadása.

A Játékban való részvételhez Játékosnak meg kell adnia, hogy lakosként regisztrál és személyes adatait (lakos: Teljes név, E-mail cím, Cím, Társasházban, vagy családi házban él), mellyel Játékos automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt, . Amennyiben Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

 

A közös képviselőknek szóló nyereményjátékban való részvétel feltételei a következők:

A www.kornyezettudatosvagyok.hu oldalon a regisztrációs adatok megadása 2018. június 22. és 2018. július 31. között.

A Játékban való részvételhez Játékosnak meg kell adnia, hogy közös képviselőként regisztrál és adatait (Teljes név / Cégnév, E-mail cím, Telefonszám, Társasház neve, Társasház címe), mellyel Játékos automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt, . Amennyiben Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

 

Lebonyolító köteles a nyereményeket a sorsolást követően 30 naptári napon belül eljuttatni a nyerteseknek. Amennyiben a Játékszabályzatnak megfelelően a tartaléknyertes kizárásra kerül, úgy a nyereményeket Játékszervező részére köteles eljuttatni 30 naptári napon belül.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezőnek nincs módjában ellenőrizni, hogy  a Játékba történő regisztráció során a Játékos nem saját, hanem más személy  e-mail címét adta-e meg.  A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

A nyertesek személyét a Játék végén közjegyző jelenlétében a Lebonyolító sorsolja ki a RANDOM.ORG segítségével, és a Nyertesek valamint a Tartaléknyertes(ek) adatait átadja a Szervezőnek.

 

A lakosoknak szóló nyeremények azok között

helyette pedig a Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Tartaléknyertes elérhetetlensége esetén az nyereménytárgy visszakerül a Szervező raktárába.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

A közös képviselőknek szóló nyeremények azok között a regisztrált panelházak és társasházak, valamint e lakóközösségek közös képviselői között kerülnek kisorsolásra, amelyek 2018. augusztus 1. és 2018. október 5. között a legtisztábban gyűjtötték a szelektív hulladékot. Ezt az FKF Nonprofit Zrt. munkatársai ezen időpontok között kiemelten fogják ellenőrizni. Ezeket az információkat  október 5-ét követően a Szervező átadja a Lebonyolítónak, , és azok adatait megküldi a Szervezőnek.

A nyereményjátékban minden olyan regisztrált Játékos (budapesti címmel rendelkező panelház, vagy társasház közös képviselője) indulhat, aki regisztrál a www.kornyzettudatosvagyok.hu oldalon.

A Nyertes elérhetetlensége esetén az nyereménytárgy visszakerül a Szervező raktárába.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

A Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a megadott e-mail címre küldött e-mail útján, haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 munkanapon belül.  A nyereményeket a játék Lebonyolítója juttatja el a nyerteseknek 30 naptári napon belül.

 

A Nyeremények

Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető nyeremények és számuk:

 

bruttó 3 000 000 Ft társasház felújításra Társasház Közös képviselőknek szóló nyereményjáték
bruttó 2 000 000 Ft panelház felújításra Panelház
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére szóló wellnes hétvége (Saliris Resort Spa Hotel****, Egerszalók) Közös képviselő I.
Laptop: Dell Inspiron 3567 Laptop Intel® Core™ i3-6006U 2.00GHz-es processzorral, Skylake™, 15.6″”, Full HD, 4GB, 1TB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 520, Ubuntu Linux 16.04, Fekete Közös képviselő II.
Tablet: Alcatel Pixi 3 tablet Quad-Core 1.30 Ghz-es processzorral, 10.1″, 1GB RAM, 8GB, Volcano Black Közös képviselő III.
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére szóló wellnes hétvége (Saliris Resort Spa Hotel****, Egerszalók) Lakosoknak szóló nyereményjáték
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére szóló wellnes hétvége (Hotel Délibáb****, Hajdúszoboszló)
3 db 15 alkalmas bérlet (nem névre szóló) szekrényes öltözővel a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodaba
3 db 15 alkalmas csoportos bérlet szekrényes Gellért gyógyfürdőbe
50 db Családi jegy II. (2 felnőtt, 2 gyerek) Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdőbe
50 db Családi jegy (Két felnőtt és két (14 éven aluli) gyermek részére) Fővárosi Állat- és Növénykertbe
25 db Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) Fővári Nagycirkuszba

 

A lakosoknak szóló Játék keretében

A Lebonyolító egy alkalommal sorsolja ki a 133 díjazott nyertest, 2018. október 6-át követően, legkésőbb 2018. október 15-én. A nyeremények sorsolásába azon Játékosok kerülnek bele, akik a játékszabályzatban részletezettek szerint töltötték ki és helyesen válaszolták meg a kvízt.

A Lebonyolító a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Lebonyolító kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, vagy visszavonja, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.

 

A közös képviselőknek szóló Játék keretében

A Lebonyolító egy alkalommal sorsolja ki a 1 nyertes társasházat, 1 nyertes panelházat és a 3 nyertes közös képviselőt 2018. október 6-át követően, legkésőbb 2018. október 15-én.

 

A Lebonyolító 2018. október 6. – 2018. október 15. között hirdeti ki a nyerteseket. A nyeremények azon a társasházak panelházak, valamint e lakóközösségek közös képviselői között kerülnek kisorsolásra, amelyek 2018. augusztus 1. – 2018. október 5. között

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, vagy visszavonja, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.

 

Személyi jövedelemadó

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatosan felmerült adót, járulékot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 70.§. (3) d) pontja alapján fizeti meg.

 

Vegyes rendelkezések

A Szervező és a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályban szerepel.

 

A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, és másra át nem ruházhatók.

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és/vagy a nyereményének az átadását.

A Játékosok a részvétellel elfogadják jelen hivatalos Játékszabályt, amely megtalálható a www.kornyezettudatosvagyok.hu honlapon.

 

Adatkezelés

A Játékosok az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásukról a Játékra történő jelentkezés, a regisztráció folyamán nyilatkozatot tesznek.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

 

A lakosoknak szóló Játék esetében a Lebonyolító a nyertes Játékosok személyes adatait (név, cím, e-mail cím) a nyereménnyel kapcsolatosan felmerült adók, járulékok megfizetésének biztosítása céljából a sorsolást követően a Szervező számára továbbítja.

 

A közös képviselőknek szóló Játék esetében a Lebonyolító a regisztrált adatok közül a Játék lebonyolításához, a szelektív hulladékgyűjtés ellenőrzéséhez szükséges adatokat (Társasház neve, Társasház címe, e-mail cím) a Szervező számára átadja, a nyertes Játékosok személyes adatait a nyereménnyel kapcsolatosan felmerült adók, járulékok megfizetésének biztosítása céljából a sorsolást követően a Szervező számára továbbítja.

 

A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.