JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Az FKF Nonprofit Zrt. szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampányához kapcsolódó nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

A nyereményjáték szervezője

Az FKF szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő kampányához kapcsolódó nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője az FKF Nonprofit Zrt. (székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.); cégjegyzékszám: 01-10-043157; adószám: 12166602-2-44; a továbbiakban: “Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, a Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Z9 Konzultációs és Reklám Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78. cégjegyzékszám: 01-09-933411, adószám: 12416536-2-41), a továbbiakban: “Lebonyolító”) végzi.

 

A Játékban résztvevő személyek

A lakosoknak szóló Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, állandó budapesti lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt az edukációs kérdőív kitöltésével regisztrál a www.kornyezettudatosvagyok.hu domain alatti oldalon (a továbbiakban: “Honlap”).

A közös képviselőknek szóló Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, budapesti címmel rendelkező panelház, vagy társasház közös képviselője, aki 2018. június 22. és 2018. július 31. között regisztrál a Honlapon.

 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A Játék időtartama

  • 2018. június 8. – 2018. október 5. között tart a lakosok számára.
  • 2018. június 22. – 2018. október 5. között tart a közös képviselők számára.
     

A Játék menete

A lakosoknak szóló nyereményjátékban való részvétel feltételei a következők:

A www.kornyezettudatosvagyok.hu oldalon szereplő kvíz kérdések helyes megválaszolása és a regisztrációs adatok megadása.

A Játékban való részvételhez Játékosnak meg kell adnia, hogy lakosként regisztrál és személyes adatait (lakos: Teljes név, E-mail cím, Cím, Társasházban, vagy családi házban él), mellyel Játékos automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt, . Amennyiben Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

 

A közös képviselőknek szóló nyereményjátékban való részvétel feltételei a következők:

A www.kornyezettudatosvagyok.hu oldalon a regisztrációs adatok megadása 2018. június 22. és 2018. július 31. között.

A Játékban való részvételhez Játékosnak meg kell adnia, hogy közös képviselőként regisztrál és adatait (Teljes név / Cégnév, E-mail cím, Telefonszám, Társasház neve, Társasház címe), mellyel Játékos automatikusan elfogadja a Játékszabályban rögzített valamennyi feltételt, . Amennyiben Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Játékos, mint adatszolgáltató viseli.

 

Lebonyolító köteles a nyereményeket a sorsolást követően 30 naptári napon belül eljuttatni a nyerteseknek. Amennyiben a Játékszabályzatnak megfelelően a tartaléknyertes kizárásra kerül, úgy a nyereményeket Játékszervező részére köteles eljuttatni 30 naptári napon belül.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervezőnek nincs módjában ellenőrizni, hogy  a Játékba történő regisztráció során a Játékos nem saját, hanem más személy  e-mail címét adta-e meg.  A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

A nyertesek személyét a Játék végén közjegyző jelenlétében a Lebonyolító sorsolja ki a RANDOM.ORG segítségével, és a Nyertesek valamint a Tartaléknyertes(ek) adatait átadja a Szervezőnek.

 

A lakosoknak szóló nyeremények azok között

helyette pedig a Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.

A Tartaléknyertes elérhetetlensége esetén az nyereménytárgy visszakerül a Szervező raktárába.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

A közös képviselőknek szóló nyeremények azok között a regisztrált panelházak és társasházak, valamint e lakóközösségek közös képviselői között kerülnek kisorsolásra, amelyek 2018. augusztus 1. és 2018. október 5. között a legtisztábban gyűjtötték a szelektív hulladékot. Ezt az FKF Nonprofit Zrt. munkatársai ezen időpontok között kiemelten fogják ellenőrizni. Ezeket az információkat  október 5-ét követően a Szervező átadja a Lebonyolítónak, , és azok adatait megküldi a Szervezőnek.

A nyereményjátékban minden olyan regisztrált Játékos (budapesti címmel rendelkező panelház, vagy társasház közös képviselője) indulhat, aki regisztrál a www.kornyzettudatosvagyok.hu oldalon.

A Nyertes elérhetetlensége esetén az nyereménytárgy visszakerül a Szervező raktárába.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

Nyeremények átvételének módja és feltétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:
A Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a megadott e-mail címre küldött e-mail útján, haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 9 munkanapon belül.  A nyereményeket – a kiértesítések kiküldését és az abban kért, a nyeremények átadásához szükséges adatok Játékokosok általi visszaküldését követően – a játék Lebonyolítója juttatja el a nyerteseknek 30 naptári napon belül.
Magánszemélynek minősülő Játékosok a nyeremény átvételét megelőzően a nyereményükről kapott tájékoztatást követően kötelesek megadni az alábbi személyes adataikat Szervező részére:
Teljes neve;
Születési neve;
Születési helye;
Születési ideje;
Édesanyja neve;
TAJ szám;
Adóazonosító száma;
Állandó lakcíme,
hogy Szervező jelen Nyereményjáték nyertesek részére átadott nyereményei utáni adó és járulékfizetési kötelezettségeinek a 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről és a 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról előírásainak eleget tudjon tenni, egyúttal aláírva visszaküldi ezen adatainak kezeléséhez és tárolásához való hozzájárulását Szervező részére. Ezen adatok megadásának, illetve ezen adatok törvényi kötelezettségből fakadó kezelésének és tárolásának megtagadásával nyertes Játékos lemond nyereményéről, amelyre továbbiakban Játékos nem jogosult.

 

A Nyeremények

Nyereménykategória megnevezése, megnyerhető nyeremények és számuk:

 

bruttó 3 000 000 Ft társasház felújításra Társasház Közös képviselőknek szóló nyereményjáték
bruttó 2 000 000 Ft panelház felújításra Panelház
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére szóló wellnes hétvége (Saliris Resort Spa Hotel****, Egerszalók) Közös képviselő I.
Laptop: Dell Inspiron 3567 Laptop Intel® Core™ i3-6006U 2.00GHz-es processzorral, Skylake™, 15.6″”, Full HD, 4GB, 1TB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 520, Ubuntu Linux 16.04, Fekete Közös képviselő II.
Tablet: Alcatel Pixi 3 tablet Quad-Core 1.30 Ghz-es processzorral, 10.1″, 1GB RAM, 8GB, Volcano Black Közös képviselő III.
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére szóló wellnes hétvége (Saliris Resort Spa Hotel****, Egerszalók) Lakosoknak szóló nyereményjáték
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére szóló wellnes hétvége (Hotel Délibáb****, Hajdúszoboszló)
3 db 15 alkalmas bérlet (nem névre szóló) szekrényes öltözővel a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszodaba
3 db 15 alkalmas csoportos bérlet szekrényes Gellért gyógyfürdőbe
50 db Családi jegy II. (2 felnőtt, 2 gyerek) Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdőbe
50 db Családi jegy (Két felnőtt és két (14 éven aluli) gyermek részére) Fővárosi Állat- és Növénykertbe
25 db Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) Fővári Nagycirkuszba

 

A lakosoknak szóló Játék keretében

A Lebonyolító egy alkalommal sorsolja ki a 133 díjazott nyertest, 2018. október 6-át követően, legkésőbb 2018. október 15-én. A nyeremények sorsolásába azon Játékosok kerülnek bele, akik a játékszabályzatban részletezettek szerint töltötték ki és helyesen válaszolták meg a kvízt.

A Lebonyolító a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Lebonyolító kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem elérhető.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, vagy visszavonja, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.

 

A közös képviselőknek szóló Játék keretében

A Lebonyolító egy alkalommal sorsolja ki a 1 nyertes társasházat, 1 nyertes panelházat és a 3 nyertes közös képviselőt 2018. október 6-át követően, legkésőbb 2018. október 15-én.

 

A Lebonyolító 2018. október 6. – 2018. október 15. között hirdeti ki a nyerteseket. A nyeremények azon a társasházak panelházak, valamint e lakóközösségek közös képviselői között kerülnek kisorsolásra, amelyek 2018. augusztus 1. – 2018. október 5. között

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, vagy visszavonja, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.

 

Személyi jövedelemadó

A Szervező a nyereménnyel kapcsolatosan felmerült adót, járulékot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 70.§. (3) d) pontja alapján fizeti meg.

 

Vegyes rendelkezések

A Szervező és a Lebonyolító, illetve annak bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes Játékos számára megjelöl.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályban szerepel.

 

A nyeremények készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, és másra át nem ruházhatók.

Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Játékos részvételét és/vagy a nyereményének az átadását.

A Játékosok a részvétellel elfogadják jelen hivatalos Játékszabályt, amely megtalálható a www.kornyezettudatosvagyok.hu honlapon.

 

Adatkezelés

A Játékosok az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulásukról a Játékra történő jelentkezés, a regisztráció folyamán nyilatkozatot tesznek.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl.: névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, és ennek bekövetkezésekor nem köteles a nyeremények átadására.

 

A lakosoknak szóló Játék esetében a Lebonyolító a nyertes Játékosok személyes adatait (név, cím, e-mail cím) a nyereménnyel kapcsolatosan felmerült adók, járulékok megfizetésének biztosítása céljából a sorsolást követően a Szervező számára továbbítja.

 

A közös képviselőknek szóló Játék esetében a Lebonyolító a regisztrált adatok közül a Játék lebonyolításához, a szelektív hulladékgyűjtés ellenőrzéséhez szükséges adatokat (Társasház neve, Társasház címe, e-mail cím) a Szervező számára átadja, a nyertes Játékosok személyes adatait a nyereménnyel kapcsolatosan felmerült adók, járulékok megfizetésének biztosítása céljából a sorsolást követően a Szervező számára továbbítja.

 

A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik.